O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Edytowanie pokazu slajdów

Jeśli zależy nam, aby nasza prezentacja dobrze wypadła, musimy ją wcześniej przetestować. Większość ludzi po włączeniu PowerPointa, odchrząknięciu i rozpoczęciu prelekcji nagle stwierdza, że pokaz slajdów wymaga pewnych poprawek. Na przykład może okazać się, że ta sama informacja jest powtarzana na kilku slajdach. Albo że bardzo ważna informacja w ogóle została pominięta. A może dojdziemy wtedy do wniosku, że umieszczenie małej, odpowiednio dobranej grafiki na każdym slajdzie mogłoby wzmocnić nasz przekaz. Albo, co najgorsze, stwierdzimy, że cały pokaz slajdów jest do niczego.

W tym rozdziale poznamy sposoby wprowadzania takich poprawek. Przekonamy się, że na przykład zmiana kolejności slajdów może być tak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required