O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel

Graficzne przedstawienie zagadnienia jest zawsze korzystniejsze niż prezentowanie długiego tekstu bądź kolumn wypełnionych liczbami. Dlatego PowerPoint udostępnia narzędzia do tworzenia wspaniale wyglądających wykresów, diagramów i tabel. Jednak wielu początkujących użytkowników tego programu boi się korzystać z tych narzędzi. A szkoda. Dobry wykres słupkowy, diagram Venna lub tabela z danymi mogą przekazać znacznie więcej informacji niż tuzin slajdów wypełnionych tekstem — i nie wywołują u widzów uporczywego opadania powiek.

W PowerPoincie 2007 wprowadzono wiele poważnych usprawnień w funkcjonowaniu narzędzi służących do tworzenia tego typu elementów. Zastosowano nowy moduł realizujący funkcje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required