O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Makra — prezentacje na autopilocie

Twórcy prezentacji, którzy mają w sobie coś z programistów, mogą tworzyć makra, by uatrakcyjnić proste prezentacje rozpowszechniane przez internet lub działające w kioskach komputerowych i przekształcić je w interaktywne programy. Makro to seria instrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications (nazywanym w skrócie VBA). Dzięki makrom PowerPoint może wykonywać różne czynności automatycznie, jeśli zabraknie prelegenta, który mógłby klikać przyciski i zmieniać slajdy. Najlepsze jest jednak to, że makra mogą być wykonywane w odpowiedzi na konkretną czynność osoby oglądającej prezentację.

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych rzeczy, które można wykonać przy użyciu makr:

  • Wyświetlić na slajdzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required