Rozdział 14. Makra — prezentacje na autopilocie

Twórcy prezentacji, którzy mają w sobie coś z programistów, mogą tworzyć makra, by uatrakcyjnić proste prezentacje rozpowszechniane przez internet lub działające w kioskach komputerowych i przekształcić je w interaktywne programy. Makro to seria instrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications (nazywanym w skrócie VBA). Dzięki makrom PowerPoint może wykonywać różne czynności automatycznie, jeśli zabraknie prelegenta, który mógłby klikać przyciski i zmieniać slajdy. Najlepsze jest jednak to, że makra mogą być wykonywane w odpowiedzi na konkretną czynność osoby oglądającej prezentację.

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych rzeczy, które można wykonać przy użyciu makr:

  • Wyświetlić na slajdzie ...

Get PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.