PowerShell

Book description

PowerShell powstał w 2006 roku. Jest to potężne i uniwersalne narzędzie, pomocne w automatyzacji niemal wszystkich żmudnych czynności, które administrator musi często wykonywać. Aby nie tracić czasu na powtarzalne, nudne zadania, trzeba tylko umieć biegle pisać skrypty PowerShell. Przyswojenie tej umiejętności jest łatwiejsze, jeśli wykorzystuje się logikę obiektową PowerShell, a także to, że obiekt powstający po wykonaniu polecenia ma swoje metody i właściwości.

Ta książka jest zwięzłym przewodnikiem po programie PowerShell. Opisuje najważniejsze polecenia powłoki i zasady posługiwania się językiem skryptowym. To idealna pomoc w codziennej pracy dla każdego, kto jest administratorem systemu, a nie ma czasu na lekturę grubych książek czy setek stron forów internetowych. Zaprezentowano tu praktyczne podstawy języka PowerShell: operatory, instrukcje warunkowe, pętle, zasady pracy na ciągach znaków. Opisano procedurę tworzenia i uruchamiania skryptów. Pokazano, jak wprowadzać dane wejściowe do poleceń, dostosowywać zachowanie poleceń do konkretnych sytuacji, a także zarządzać błędami. Przydatną częścią publikacji są wskazówki, jak tworzyć polecenia, funkcje i bloki skryptów.

W książce między innymi:

rozpoczęcie pracy z PowerShell
wyrażenia regularne
formatowanie ciągów znaków i obiektu DateTime przy użyciu .NET
wybrane klasy .NET i ich zastosowania
podręczna dokumentacja WMI
wybrane obiekty COM i ich zastosowania

Table of contents

 1. Wprowadzenie
  1. Interaktywna powłoka
  2. Polecenia strukturalne (polecenia cmdlet)
  3. Głęboka integracja obiektów
  4. Administratorzy jako najważniejsi użytkownicy
  5. Złożone komendy
  6. Jak chronić się przed samym sobą
  7. Typowe polecenia wykrywania
  8. Wszechobecne skrypty
  9. Doraźne rozwijanie oprogramowania
  10. Łączenie technologii
  11. Nawigacja w przestrzeni nazw poprzez dostawców
  12. I wiele, wiele więcej
  13. Konwencje zastosowane w książce
 2. Rozdział 1. Język i środowisko programu PowerShell
  1. Polecenia i wyrażenia
  2. Komentarze
  3. Komentarze pomocnicze
  4. Zmienne
  5. Zmienne logiczne
  6. Ciągi znaków
   1. Literalne i rozszerzalne ciągi znaków
   2. Ciągi znaków z wieloma wierszami
   3. Sekwencje ucieczki
  7. Liczby
   1. Proste przypisanie
   2. Administracyjne stałe liczbowe
   3. Liczby szesnastkowe i inne podstawy liczbowe
   4. Duże liczby
   5. Liczby urojone i złożone
  8. Tablice i listy
   1. Definicje tablic
   2. Dostęp do tablicy
   3. Cięcie tablicy
  9. Tablice mieszające (tablice asocjacyjne)
   1. Definicje tablic mieszających
   2. Dostęp do tablicy mieszającej
  10. XML
  11. Operatory proste
   1. Operatory arytmetyczne
   2. Operatory logiczne
   3. Operatory binarne
  12. Inne operatory
   1. -replace (operator zastępujący)
   2. -f (operator formatu)
   3. -as (operator konwersji typu)
   4. -split (operator podziału)
   5. -join (operator łączenia)
  13. Operatory porównania
  14. Instrukcje warunkowe
   1. Instrukcje if, elseif oraz else
   2. Operatory trójskładnikowe
   3. Operator koalescencji zerowej i przypisania
   4. Instrukcje switch
  15. Instrukcje pętli
   1. Instrukcja for
   2. Instrukcja foreach
   3. Instrukcja while
   4. Instrukcje do … while oraz do … until
   5. Instrukcje kontroli przepływu
    1. Instrukcja break
    2. Instrukcja continue
   6. Klasy
    1. Klasy bazowe i interfejsy
    2. Konstruktory
    3. Właściwości
    4. Metoda
   7. Niestandardowe enumeratory
   8. Instrukcje dotyczące przepływu pracy
    1. InlineScript
    2. Parallel/Sequence
  16. Praca z .NET Framework
   1. Metody statyczne
   2. Metody instancji
   3. Jawnie implementowane metody interfejsu
   4. Właściwości statyczne
   5. Właściwości instancji
   6. Dostępne typy obiektów
    1. Polecenie cmdlet Get-Member
    2. Dokumentacja .NET Framework
   7. Skróty typów
   8. Tworzenie instancji typów
   9. Interakcja z obiektami COM
   10. Rozszerzanie typów
    1. Polecenie cmdlet Add-Member
    2. Pliki rozszerzeń typu niestandardowego
  17. Pisanie skryptów i ponowne wykorzystywanie funkcjonalności
   1. Tworzenie poleceń
    1. Tworzenie skryptów
    2. Tworzenie funkcji
    3. Tworzenie bloków skryptów
   2. Uruchamianie poleceń
    1. Wywołanie
    2. Metoda „dot-sourcing”
    3. Argumenty
   3. Wprowadzanie danych wejściowych do poleceń
    1. Tablica argumentów
    2. Parametry formalne
    3. Dostosowywanie zachowania poleceń
    4. Dostosowywanie atrybutów argumentów
    5. Atrybuty walidacji argumentów
    6. Dane wejściowe potoku
    7. Słowa kluczowe cmdlet w poleceniach
    8. Zmienna automatyczna $MyInvocation
   4. Pobieranie danych wyjściowych z poleceń
    1. Dane wyjściowe potoku
    2. Polecenie return
    3. Polecenie exit
  18. Zarządzanie błędami
   1. Błędy niekończące
   2. Błędy kończące
  19. Formatowanie danych wyjściowych
   1. Niestandardowe pliki formatowania
  20. Przechwytywanie danych wyjściowych
  21. Wspólne punkty dostosowywania
   1. Ustawienia konsoli
    1. Dostosowywanie rozmiaru czcionki
    2. Dostosowywanie innych ustawień aplikacji Terminal systemu Windows
   2. Użyj skrótów klawiszowych, aby wydajniej pracować w powłoce
   3. Profile
   4. Monity
   5. Uzupełnianie zakładek
   6. Dane wejściowe użytkownika
   7. Rozpoznawanie poleceń
 3. Rozdział 2. Wyrażenia regularne
 4. Rozdział 3. XPath
 5. Rozdział 4. Formatowanie ciągów znaków w .NET
  1. Składnia formatowania znaków
  2. Standardowe ciągi znaków formatu numerycznego
  3. Niestandardowe ciągi znaków formatu numerycznego
 6. Rozdział 5. Formatowanie typu DateTime z .NET
  1. Niestandardowe ciągi znaków formatowania DateTime
 7. Rozdział 6. Wybrane klasy .NET i ich zastosowania
 8. Rozdział 7. Dokumentacja WMI
 9. Rozdział 8. Wybrane obiekty COM i ich zastosowania
 10. Rozdział 9. Wybrane zdarzenia i ich zastosowania
  1. Ogólne zdarzenia WMI
 11. Rozdział 10. Standardowe zlecenia programu PowerShell
 12. O Autorze
 13. Kolofon

Product information

 • Title: PowerShell
 • Author(s): Lee Holmes
 • Release date: February 2022
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9788328383845