Rozdział 5. Przenoszenie aplikacji, profili i znajomych

Ten rozdział wpisuje się w szerszy proces coraz lepszego poznawania rozwiązań społecznościowych i mechanizmów zarządzania profilami według specyfikacji OpenSocial. Tym razem skoncentrujemy się na wykorzystaniu informacji społecznościowych użytkownika (dostępnych w kontenerze) do personalizacji aplikacji. W rozdziale zostaną omówione także różnice pomiędzy danymi społecznościowymi dostępnymi w poszczególnych kontenerach, techniki przenoszenia tych danych pomiędzy kontenerami oraz metody równoważenia komponentów po stronie klienta i po stronie serwera. Po rozbiciu profilu użytkownika na części pierwsze zaprezentuję kod, który będzie ilustrował techniki stosowania interfejsów API języka JavaScript. ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.