Rozdział 7. Zaawansowane techniki OpenSocial i przyszłość tego standardu

Za pomocą technik i narzędzi zdefiniowanych w specyfikacji OpenSocial programiści mogą tworzyć rozbudowane aplikacje i programy użytkowe. W tym rozdziale zostaną szczegółowo omówione wybrane elementy tej specyfikacji oraz rozwiązania, które wzbogacą standard OpenSocial w przyszłości.

Czego nauczysz się w tym rozdziale?

W tym rozdziale zostaną omówione zaawansowane mechanizmy przydatne podczas budowy gadżetów OpenSocial. Oprócz analizy technicznych aspektów implementacji poszczególnych rozwiązań przyjrzymy się także nadchodzącym usprawnieniom specyfikacji OpenSocial i określimy ich przyszłe znaczenie dla różnych rozproszonych frameworków internetowych.

W rozdziale zostaną omówione ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.