Słowo wstępne

Swoją przygodę z aplikacjami społecznościowymi rozpocząłem w momencie, w którym serwis Facebook udostępnił platformę programistyczną (w 2007 roku), stwarzając takim ludziom jak ja możliwość operowania na bogatych danych społecznościowych. Na podstawie tych danych można było skutecznie popularyzować nowe rozwiązania i efektywniej personalizować ustawienia. W tym czasie budowałem aplikacje społecznościowe dla serwisu CBSSports.com, które na podstawie informacji o użytkownikach wzbogacały dane fikcyjnych sportów, tworząc wysoce spersonalizowane reguły rozgrywki.

Dopiero w 2008 roku, kiedy dołączyłem do zespołu odpowiedzialnego za integrację produktów partnerskich z usługą Yahoo! Developer Network, po raz pierwszy odkryłem zalety modelu ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.