Rozdział 5. Rekurencja

Zmienne niemutowalne mają oczywistą wadę: nie można ich zmieniać. Oznacza to, że trudniej jest wykonywać takie czynności, jak zmiana pojedynczego elementu z listy lub implementacja instrukcji if, która ustawia zmienną. Ponadto pomyślmy o niemutowalności w kategoriach aplikacji. W jaki sposób aplikacje mogą działać, jeśli dane nigdy nie mogą się zmienić? W takiej sytuacji musimy użyć rekurencji.

Uwaga! Matematyka!

Przeanalizujmy przykład funkcji rekurencyjnej w matematyce. Jak widać, mamy do czynienia z przypadkiem końcowym, jeśli x jest mniejsze lub równe 0, oraz wykonujemy określoną operację dla wszystkich pozostałych przypadków — to jest nasza operacja sumowania.

Przeprowadziliśmy właśnie sumowanie każdej przekazywanej liczby, ...

Get Programowanie funkcyjne. Krok po kroku now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.