O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Podsumowanie

Mam nadzieję, że ta książka okazała się dla Ciebie pomocną kładką prowadzącą do programowania funkcyjnego. Przede wszystkim jednak mam nadzieję, że ujawniła Ci pewne koncepcje i pokazała, jak można je implementować bez konieczności przełączania się na język czysto funkcyjny.

Mam również nadzieję, że możesz wykorzystać niektóre z wczesnych koncepcji, które potencjalnie mogą zapewnić największe korzyści, i zastosować je w codziennej pracy, co pomoże tworzyć mniej obszerny kod, a przy tym implementować większą funkcjonalność.

Od imperatywności do funkcyjności

Na tym etapie powinieneś już wiedzieć i rozumieć, jak przekształcać istniejący kod imperatywny w kod funkcyjny. Pierwszym krokiem przy rozpoczynaniu przekształcania jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required