O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Pierwsze pytanie, które należałoby zadać, brzmi, czym właściwie jest mikrokontroler? Z pewnością jest kawałkiem krzemu, ale co w sobie kryje?

Czym jest mikrokontroler? Obraz ogólny

Pomijając wszystkie pytania retoryczne, zanim zaczniemy przełączać bity i zapisywać programy w pamięci Flash, warto ogólnie dowiedzieć się, czym jest mikrokontroler.

Komputer w jednym układzie...

Mikrokontrolery często opisywane są jako pełnoprawne komputery umieszczone w jednym układzie scalonym, co w ogóle nie mija się z prawdą.

W istocie, mikrokontrolery zawierają procesor podobny do jednostki CPU znajdującej się w Twoim komputerze. W trakcie działania programu procesor ten zajmuje się odczytywaniem instrukcji z pamięci (tutaj raczej z pamięci ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required