O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Szeregowe wejście i wyjście

Organy z mikrokontrolera

W tym rozdziale naprawdę „będzie się działo”. Zanim się skończy, nauczysz się, jak można skomunikować układ AVR z komputerem stacjonarnym lub z laptopem, i zbudujesz sterowany komputerem instrument muzyczny.

Przy okazji dowiesz się czegoś o protokołach komunikacyjnych i metodach prostego generowania dźwięków za pomocą mikrokontrolera. Komunikacja szeregowa to najprostsza metoda na połączenie mikrokontrolera z komputerem. Będzie to zatem pierwsza próba połączenia świata fizycznego z wirtualnym.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required