O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Konwerter analogowo-cyfrowy — część 1.

Czujnik światła i powolny oscyloskop

W mikrokontrolerach szczególnie lubię to, że łączą świat rzeczywisty ze światem oprogramowania. A w świecie rzeczywistym wiele rzeczy jest analogowych: napięcia, prądy, poziomy oświetlenia, siły i inne, a wartości wszystkich ciągle się zmieniają. Z drugiej strony, wewnątrz układów AVR wszystko jest binarne — albo włączone, albo wyłączone. Przekształcaniem danych ze świata analogowego, tak żeby pasowały do świata cyfrowego, zajmują się elementy nazywane konwerterami analogowo-cyfrowymi (ADC — Analog to Digital Converter). Użyjemy teraz takich elementów wbudowanych w układy AVR, żeby odczytywać wskazania (czyli napięcia) różnych analogowych czujników i przekształcić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required