O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Przerwania sprzętowe

Reakcje w czasie rzeczywistym i czujnik pojemnościowy

W tym rozdziale omówię chyba najużyteczniejszy element peryferyjny układu AVR — system przerwań. Do tej pory nasze programy były bardzo liniowe. Przechodziły od jednej instrukcji do następnej i do kolejnej, i kolejnej. Często jednak musimy obsługiwać sygnały ze świata zewnętrznego, które pojawiają się asynchronicznie, niemal całkiem losowo. I tak natychmiastowa reakcja potrzebna jest przy naciśnięciu przycisku, a nie dopiero wtedy, gdy na taką reakcję będzie gotowy nasz program.

W tym rozdziale przedstawię początkowe kroki w świecie programowania przerwań. W pierwszych dwóch przykładach zaprezentuję sposób uruchamiania wybranego fragmentu kodu przy użyciu przerwania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required