Rozdział 8. Przerwania sprzętowe

Reakcje w czasie rzeczywistym i czujnik pojemnościowy

W tym rozdziale omówię chyba najużyteczniejszy element peryferyjny układu AVR — system przerwań. Do tej pory nasze programy były bardzo liniowe. Przechodziły od jednej instrukcji do następnej i do kolejnej, i kolejnej. Często jednak musimy obsługiwać sygnały ze świata zewnętrznego, które pojawiają się asynchronicznie, niemal całkiem losowo. I tak natychmiastowa reakcja potrzebna jest przy naciśnięciu przycisku, a nie dopiero wtedy, gdy na taką reakcję będzie gotowy nasz program.

W tym rozdziale przedstawię początkowe kroki w świecie programowania przerwań. W pierwszych dwóch przykładach zaprezentuję sposób uruchamiania wybranego fragmentu kodu przy użyciu przerwania ...

Get Programowanie układów AVR dla praktyków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.