O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Przełączniki

Sterowanie silników prądu stałego za pomocą tranzystorów lub przełączników

Mikrokontrolery doskonale sprawdzają się w wielu sytuacjach, w których w fizycznym systemie potrzebujemy choć trochę komputerowej mocy obliczeniowej.

Jedną rzeczą, do której się nie nadają, jest sterowanie dużymi obciążeniami elektrycznymi. Piny układu AVR świetnie sprawdzają się podczas sterowania niewielkimi elementami, takimi jak diody LED albo nawet głośniki (z dołączonym kondensatorem, żeby ograniczyć pobór prądu). Niestety nie da się z nich wycisnąć dość energii do sterowania silnikiem, a przynajmniej silnikiem, który mógłby wykonać jakąś konkretną pracę.

To naprawdę poważny problem, ponieważ każdemu przydałby się jeden lub dwa roboty, a one ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required