O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. SPI

Obsługa zewnętrznej pamięci

Dotychczas każda komunikacja szeregowa wykonywana była za pomocą starego, asynchronicznego protokołu bazującego na standardzie RS-232, wykorzystywanego do komunikacji komputerów z drukarkami już od 1970 roku. Istnieją jednak inne tryby szeregowego przesyłu danych, które można stosować zależnie od określonej sytuacji.

W rozdziałach tym i następnym omówię dwa nowoczesne protokoły komunikacji szeregowej. Ten rozdział zostanie poświęcony protokołowi SPI (Serial Pheripherial Interface), który umożliwia uzyskanie ogromnych prędkości przesyłu danych i doskonale nadaje się do komunikacji z niewielką liczbą urządzeń. Drugi z protokołów, I2C (Inter Integrated Circuit), został wyposażony w mechanizm adresowania, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required