O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Używanie pamięci programu

Gadający woltomierz

Projekt z tego rozdziału realizuje naprawdę ciekawą funkcję: przechowuje dane próbek dźwięków w pamięci ograniczonej do 16 kB, tak żeby można było zbudować woltomierz ogłaszający zmierzoną wartość słowami wypowiadanymi przez Ciebie. Nie jest to całkiem proste i nie ma większego sensu, ale jest dobrym pretekstem do zaprezentowania metod używania danych zapisanych w pamięci programu.

Przechowywanie danych niebędących programem w pamięci Flash przeznaczonej na kod programu to metoda pozwalająca na wykorzystanie w swoich programach niezmiennych danych, takich jak próbki dźwięków, ciągi znaków dla menu, daty urodzin albo dowolne inne informacje, które na pewno nie będą się zmieniać.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required