O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Nie bez powodu projekty wykorzystujące mikrokontrolery są bardzo powszechne wśród hobbystów, hakerów i projektantów. Mikrokontrolery stoją dokładnie na granicy oddzielającej sprzętowy świat przycisków, silników i światełek od świata oprogramowania pełnego algorytmów, połączeń i nieskończonych możliwości. Mikrokontrolery są częściowo komputerami i częściowo elementami elektrycznymi. Można je zatem traktować jak metaforyczne spoiwo pomiędzy rzeczywistym światem a światem wirtualnym.

Po co powstała ta książka?

Masz zamiar wysłać balon z małym ładunkiem aż do stratosfery? Potrzebujesz trochę mocy obliczeniowej do odczytania wskazań czujnika temperatury oraz akcelerometru i zapisania tych informacji na karcie SD bez nadmiernego zużycia energii? ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required