Rozdział 1. Podstawy WCF

W tym rozdziale opisuję podstawowe pojęcia i elementy Windows Communication Foundation (WCF) oraz przedstawiam jego architekturę. Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami będziesz potrafił tworzyć proste usługi. Poznasz podstawowe terminy dotyczące adresów, wiązań, kontraktów oraz punktów końcowych; zobaczysz, jak hostować usługi; nauczysz się pisać prostego klienta; zrozumiesz powiązane z tymi tematami zagadnienia takie jak hosting in-proc (ang. in-proc hosting), niezawodność oraz transport danych; na koniec zobaczysz, jak używać WCF w Visual Studio 2010. Przeczytaj ten rozdział, nawet jeśli znasz już WCF w podstawowym stopniu. Nie tylko upewnisz się, że masz solidne podstawy do zdobywania dalszej wiedzy, ale poznasz przy ...

Get Programowanie usług WCF now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.