Deklaratywny framework bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w WCF to niezwykle szeroki temat. Liczba zagadnień, które należy znać, jest przerażająca; dodatkowo mamy do czynienia z występowaniem skomplikowanych powiązań pomiędzy poszczególnymi aspektami bezpieczeństwa. Model programowania jest niezwykle złożony i z początku będziesz zapewne poruszał się w tym temacie niczym we mgle. Jakby tego było mało, popełnienie błędu może mieć poważne konsekwencje zarówno na poziomie aplikacji, jak i biznesowym. Aby uprościć mechanizmy bezpieczeństwa, postanowiłem opracować deklaratywny framework bezpieczeństwa dla WCF. Dzięki niemu usługi otrzymują atrybut bezpieczeństwa (z odpowiednim wsparciem także dla hosta), natomiast klient może skorzystać z kilku klas pomocniczych ...

Get Programowanie usług WCF now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.