O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Prezentowanie danych: dendrogramy, wykresy i inne infografiki

Infografiki — w tym mapy, tabele i wykresy — służą do przekazywania danych raczej obrazem, a nie słowem. Dobrze wykonana infografika pozwala odbiorcy posłużyć się własnymi oczami i intelektem, by samodzielnie wyciągnąć wnioski. Demonstrują, zamiast mówić wprost.

To mój ulubiony rodzaj interfejsów, jednak kiepskie narzędzia lub nieodpowiedni projekt mogą skrajnie ograniczyć ich możliwości, przez co wiele bogatych w informacje interfejsów nie działa tak, jak powinno.

Opisane w tym rozdziale wzorce pomogą możliwie dobrze wykorzystać dostępne narzędzia; przedstawię także użyteczne i ciekawe innowacje z dziedziny interaktywnych infografik. Koncepcje opisane we wprowadzeniu do rozdziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required