O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Media społecznościowe

W latach 2009 i 2010 media społecznościowe stały się chlebem powszednim. Firmom, produktom i organizacjom non profit czym prędzej utworzono tożsamości na Facebooku, Twitterze i serwisach multimedialnych, takich jak Flickr i YouTube. Jeżeli miały już swoje blogi, strumienie krótkich wiadomości na Twitterze i Facebooku przyniosły tym blogom nowe rzesze odbiorców. Organizacje odkryły, że wystarczy stale publikować interesujące materiały, by klienci i ludzie wpływający na istotne decyzje zwracali na nie uwagę. Kiedy jakieś treści stawały się „zakaźne”, o marce organizacji robiło się wszędzie głośno — i to zupełnie za darmo!

Cóż, może nie tak zupełnie za darmo...

Organizacje wkładają dużo pracy w kreację udanych tożsamości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required