Rozdział 9. Media społecznościowe

W latach 2009 i 2010 media społecznościowe stały się chlebem powszednim. Firmom, produktom i organizacjom non profit czym prędzej utworzono tożsamości na Facebooku, Twitterze i serwisach multimedialnych, takich jak Flickr i YouTube. Jeżeli miały już swoje blogi, strumienie krótkich wiadomości na Twitterze i Facebooku przyniosły tym blogom nowe rzesze odbiorców. Organizacje odkryły, że wystarczy stale publikować interesujące materiały, by klienci i ludzie wpływający na istotne decyzje zwracali na nie uwagę. Kiedy jakieś treści stawały się „zakaźne”, o marce organizacji robiło się wszędzie głośno — i to zupełnie za darmo!

Cóż, może nie tak zupełnie za darmo...

Organizacje wkładają dużo pracy w kreację udanych tożsamości ...

Get Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.