Rozdział 11. Estetyka

W roku 2002 pewna grupa badawcza odkryła coś ciekawego. Członkowie grupy Stanford Web Credibility Project[9] postanowili zbadać, od czego zależy zaufanie (bądź jego brak), jakim użytkownicy darzą strony internetowe. Odkryte przez nich czynniki okazały się w znacznym stopniu intuicyjnie zrozumiałe. Okazało się, że w określaniu wiarygodności stron pomagały użytkownikom: reputacja firmy, obsługa klienta, sponsorowanie oraz reklamy.

Jednak najważniejszym czynnikiem — numerem jeden na ich liście — okazał się wygląd strony. Użytkownicy nie ufali witrynom o amatorskim wyglądzie. Strony, przy których postarano się o estetyczną, profesjonalną oprawę graficzną, zdobywały o wiele większą przychylność użytkowników, nawet gdy mieli oni ...

Get Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.