Rozdział 11. Systemy interfejsów użytkownika i Atomic Design

W poprzednim rozdziale pojawiło się wiele przykładów wyrazistego wzorca z dziedziny projektowania interfejsów: ekran interfejsu często składa się z systemu powszechnie używanych komponentów. Najnowsze zmiany w podejściu projektantów i programistów do tworzenia interfejsów są oparte na tym trendzie, polegającym na traktowaniu projektu jako systemu. W tym rozdziale przyjrzymy się front-endowym frameworkom UI opartym na komponentach. Zrozumienie tego podejścia i jego zastosowanie pomoże Ci w dostarczaniu spójnych, skalowalnych i użytecznych interfejsów oprogramowania. Znajdziesz tutaj zatem następujące treści:

  • przegląd systemów interfejsów użytkownika opartych na komponentach,
  • streszczenie ...

Get Projektowanie interfejsów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.