Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny

Book description

Książka ułatwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach WWW. Czytając ją, dowiesz się, czego oczekują użytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje się najczęściej i jak dobrać typ nawigacji do przeznaczenia i treści witryny.

Table of contents

 1. Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Zakres zagadnień
  2. Odbiorcy książki
  3. Struktura książki
   1. Dostępność i umiędzynarodawianie
    1. Dostępność
    2. Umiędzynarodawianie
  4. Podziękowania
  5. O autorze
  6. O recenzentach technicznych
 4. I. Podstawy systemów nawigacji po witrynie
  1. 1. Wprowadzenie do nawigacji po witrynie
   1. Rozważania o nawigacji
    1. Definiowanie nawigacji po witrynach
   2. Potrzeba stosowania systemów nawigacji
    1. Nawigacja zapewnia dostęp do informacji
     1. Zrównoważona nawigacja
    2. Wyświetlanie lokalizacji przy użyciu nawigacji
    3. Nawigacja informuje o tematyce strony
    4. Nawigacja odzwierciedla markę
    5. Nawigacja wpływa na wiarygodność witryny
    6. Dochody
   3. Projektowanie nawigacji po witrynie
    1. Podejścia do projektowania
   4. Podsumowanie
   5. Pytania
   6. Dalsza lektura
  2. 2. Zrozumieć nawigację
   1. Poszukiwanie informacji
    1. Sposoby poszukiwania informacji
   2. Poszukiwanie informacji w internecie
    1. Zagubieni w hiperprzestrzeni
   3. Zachowania ludzi przeglądających zasoby internetu
    1. Nawigowanie po witrynach internetowych
    2. Wybory nawigacyjne
     1. Przeglądanie i trop informacji
     2. Ślepota na banery
     3. Zadowalające rozwiązania
   4. Kształt informacji
    1. Gatunek dokumentu
     1. Badania nad gatunkami dokumentów
    2. Projektowanie kształtu informacji
   5. Doświadczanie informacji
    1. Projektowanie pod kątem emocji
     1. Cechy emocji
    2. Emocje w czasie poszukiwania informacji
     1. Proces poszukiwania informacji
     2. Dostosowywanie ISP
    3. Doświadczanie informacji
   6. Podsumowanie
   7. Pytania
   8. Dalsza lektura
  3. 3. Mechanizmy nawigacyjne
   1. Nawigacja krokowa
   2. Nawigacja stronicowa
    1. Przewijanie do początku i do końca
    2. Stronicowanie z dostępem bezpośrednim
   3. Ścieżki nawigacyjne
    1. Ścieżki lokalizacyjne
    2. Ścieżki przejścia
    3. Ścieżki atrybutów
   4. Nawigacja drzewiasta
   5. Mapy witryn
   6. Katalogi
   7. Chmury oznaczeń
   8. Indeksy alfabetyczne
   9. Paski nawigacji i zakładki
    1. Zakładki
   10. Menu pionowe
   11. Menu dynamiczne
   12. Menu rozwijane
   13. Nawigacja wizualna
    1. Drzewa promieniste
    2. Słowniki wizualne
    3. Wiązki wizualne
   14. Mechanizmy używane w przeglądarkach
   15. Podsumowanie
   16. Pytania
   17. Dalsza lektura
  4. 4. Typy nawigacji
   1. Kategorie nawigacji
    1. Nawigacja strukturalna
     1. Nawigacja główna
     2. Nawigacja lokalna
    2. Nawigacja asocjacyjna
     1. Nawigacja kontekstowa
     2. Nawigacja adaptacyjna
     3. Odnośniki podręczne
     4. Nawigacja w stopkach
    3. Nawigacja pomocnicza
     1. Nawigacja międzywitrynowa
     2. Pola narzędzi
     3. Logo służące jako odnośnik
     4. Selektory języka
     5. Selektory kraju lub regionu
    4. Nawigacja wewnątrzstronicowa
   2. Typy stron
    1. Strony nawigacyjne
     1. Strona główna
     2. Strony wejściowe
     3. Galerie
     4. Strony z wynikami wyszukiwania
    2. Strony z treścią
     1. Strony produktów
    3. Strony z funkcjami
     1. Formularze wyszukiwania
     2. Formularze
     3. Aplikacje sieciowe
    4. Długość strony
   3. Podsumowanie
   4. Pytania
   5. Dalsza lektura
  5. 5. Etykiety
   1. Problem słownictwa
   2. Cechy dobrych etykiet
    1. Stosowanie języka użytkowników
     1. Unikanie żargonu firmowego
     2. Unikanie terminologii technicznej
     3. Unikanie nadmiernie pomysłowych etykiet
     4. Unikanie skrótów
     5. Używanie odpowiedniego stylu
    2. Opisowe etykiety
    3. Wzajemnie wykluczające się etykiety
    4. Specyficzne etykiety
    5. Spójne etykiety
    6. Długość etykiet
   3. Systemy etykiet
    1. Pasek tytułu w przeglądarce
    2. Adresy URL
    3. Tytuły stron
    4. Tworzenie elastycznego schematu
     1. Nadmiarowe schematy
     2. Rozwiązywanie problemów z nadmiarem
   4. Etykiety perswazyjne
   5. Tłumaczenie etykiet
   6. Źródła etykiet
   7. Podsumowanie
   8. Pytania
   9. Dalsza lektura
 5. II. Schemat projektowania nawigacji
  1. 6. Ocena
   1. Cechy skutecznego systemu nawigacji
    1. Równowaga
    2. Łatwość nauki
    3. Spójność i niespójność
    4. Informacje zwrotne
    5. Wydajność
    6. Przejrzyste etykiety
    7. Przejrzystość wizualna
    8. Dopasowanie do typu witryny
    9. Dostosowywanie nawigacji do potrzeb użytkowników
   2. Metody oceny
    1. Ocena heurystyczna
   3. Zalecane heurystyki
    1. Przeglądy list kontrolnych
    2. Testy obciążeniowe systemu nawigacji
    3. Testy użyteczności
    4. Analizy pomiarów
   4. Podsumowanie
   5. Pytania
   6. Dalsza lektura
  2. 7. Analizy
   1. Cele biznesowe
    1. Konkurencja
    2. Cele witryny
   2. Zrozumienie zawartości
    1. Analiza dziedziny
   3. Zrozumienie technologii
    1. Platforma
    2. Technologie używane na zapleczu
    3. Technologie interfejsu
   4. Badania użytkowników
    1. Przegląd literatury pomocniczej
    2. Analizy istniejących danych o użytkownikach
   5. Prowadzenie podstawowych badań użytkowników
    1. Planowanie badań
    2. Badania kontekstowe
     1. Analizy
    3. Sortowanie kart
     1. Analizy
    4. Projektowanie uczestniczące
     1. Analizy
    5. Błyskawiczne prototypy
     1. Analizy
   6. Konsolidacja wyników badań
    1. Zapisywanie szczegółowych odkryć
    2. Grupowanie wniosków
    3. Proponowanie zaleceń
   7. Postacie
    1. Tworzenie postaci
   8. Scenariusze
    1. Analizy zadań
   9. Podsumowanie
   10. Pytania
   11. Dalsza lektura
  3. 8. Architektura
   1. Architektura perswazyjna
   2. Koncepcja nawigacji
    1. Koncepcja w formie gatunku
    2. Koncepcja jako metafora
    3. Diagram koncepcji
    4. Tworzenie koncepcji nawigacji
   3. Struktury informacji
    1. Struktury liniowe
    2. Sieci
    3. Struktury hierarchiczne
    4. Aspekty
    5. Struktury naturalne
   4. Schematy organizacyjne
    1. Schematy obiektywne i subiektywne
    2. Różne
   5. Mapy witryny
    1. Elementy mapy witryny
    2. Wysokopoziomowa mapa witryny
    3. Szczegółowe mapy witryn
     1. Konsolidacja architektury
     2. Porządkowanie stron na mapie witryny
     3. Dodawanie szczegółów
     4. Prezentacja mapy witryny
   6. Podsumowanie
   7. Pytania
   8. Dalsza lektura
  4. 9. Układ
   1. Określanie ścieżek nawigacji
    1. Ostateczny cel jako punkt wyjścia
    2. Określanie potrzeb nawigacyjnych
    3. Wybór odpowiednich mechanizmów
    4. Powtarzanie procesu
   2. Logika wizualna
    1. Badania nad układem stron internetowych
    2. Efekt figura-tło
     1. Wyrównywanie
    3. Równowaga
   3. Szablony stron
    1. Reguły nawigacyjne
    2. Zmienność w nawigacji
     1. Informowanie o postępie
   4. Szkielety stron
    1. Tworzenie szablonów
     1. Cel jako punkt wyjścia
     2. Przegląd różnych rozwiązań
     3. Prezentacja szkieletów
     4. Dopracowywanie i aktualizowanie
   5. Podsumowanie
   6. Pytania
   7. Dalsza lektura
  5. 10. Prezentacja
   1. Projektowanie informacji
    1. Typografia i projekt tekstu
     1. Hierarchia wizualna
     2. Tekst w roli interfejsu
   2. Interakcja z nawigacją
    1. Podkreślenia pod odnośnikami
    2. Rozmiar elementów docelowych
    3. Efekt rollover
   3. Projektowanie grafiki
    1. Kolor
    2. Ikony
     1. Tworzenie ikon
     2. Testowanie ikon
   4. Omawianie nawigacji
    1. Plansze projektowe i prototypy
    2. Specyfikacje interfejsu użytkownika
   5. Podsumowanie
   6. Pytania
   7. Dalsza lektura
 6. III. Nawigacja w specjalnych kontekstach
  1. 11. Nawigacja a wyszukiwanie
   1. Nawigacja przed wyszukiwaniem
    1. Zakres wyszukiwania
    2. Koła słów
    3. Gotowe zapytania
   2. Nawigacja po wyszukiwaniu
    1. Odnośniki tematyczne
    2. Wiązki i grupowanie
    3. Sugestie
     1. Najlepszy typ
    4. Brak wyników
   3. Przeglądanie aspektowe
    1. Aspekty
    2. Projekt Flamenco
     1. Strona startowa
     2. Wyniki
     3. Strony elementów
    3. Przykłady przeglądania aspektowego
     1. Katalog biblioteki NCSU
     2. Epinions.com
   4. Podsumowanie
   5. Pytania
   6. Dalsza lektura
  2. 12. Nawigacja i społeczne systemy oznaczeń
   1. Oznaczanie
    1. Systemy oznaczeń
    2. Klasyfikacje społeczne
   2. Nawigowanie po klasyfikacjach społecznych
    1. Tworzenie oznaczeń
     1. Zachęcanie do dodawania oznaczeń
     2. Dostęp do serwisów z oznaczeniami
     3. Proponowanie oznaczeń
     4. Forma oznaczenia
    2. Nawigowanie po własnych oznaczeniach
     1. Przeglądanie oznaczeń
     2. Łączenie oznaczeń
     3. Nawigowanie po zasobach
    3. Nawigowanie po oznaczeniach innych osób
     1. Nawigacja adaptacyjna
     2. Używanie oznaczeń do przechodzenia do określonego zasobu
     3. Odnośniki do list innych osób
    4. Integracja podejść: góra-dół i dół-góra
   3. Podsumowanie
   4. Pytania
   5. Dalsza lektura
  3. 13. Nawigacja i bogate aplikacje sieciowe
   1. Bogate aplikacje sieciowe
   2. Nawigacja po bogatych aplikacjach sieciowych
    1. Przejścia między stronami i odświeżanie
    2. Kontrolki przeglądarki i przycisk Wstecz
    3. Okna wyskakujące i odnośniki zewnętrzne
    4. Typy interakcji
     1. Filtrowanie w czasie rzeczywistym
     2. Dostosowywanie za pomocą przeciągania
     3. Kadrowanie i przybliżanie
    5. Przewijanie stron
    6. Reprezentowanie i ponowne wyszukiwanie informacji
   3. Projektowanie bogatych aplikacji sieciowych
    1. Projektowanie pod kątem interakcji
     1. Naprowadzające interfejsy użytkownika
   4. Podsumowanie
   5. Pytania
   6. Dalsza lektura
 7. A. Literatura cytowana
 8. Indeks
 9. Kolofon
 10. Copyright

Product information

 • Title: Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny
 • Author(s): James Kalbach
 • Release date: August 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324615179