O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie do nawigacji po witrynie

„Pojawią się encyklopedie zupełnie nowego typu, z wbudowaną siatką połączeń asocjacyjnych, gotowe do umieszczenia w memeksie i rozwinięcia ich tam”.

Vannevar Bush As We May Think

W TYM ROZDZIALE:

  • Definicja nawigacji

  • Przegląd nawigacji po witrynach

  • Funkcje nawigacji

  • Projektowanie systemów nawigacji i różne podejścia do projektowania

Nawigacja odgrywa główną rolę w kształtowaniu doznań w internecie. Zapewnia dostęp do informacji w sposób, który ułatwia zrozumienie, odzwierciedla cechy marki i zwiększa wiarygodność witryny. W ostatecznym rozrachunku nawigacja po witrynie i możliwość znalezienia informacji mają wpływ na dochody właścicieli.

Projektowanie systemu nawigacji to zadanie, które nie ogranicza się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required