Rozdział 1. Wprowadzenie do nawigacji po witrynie

„Pojawią się encyklopedie zupełnie nowego typu, z wbudowaną siatką połączeń asocjacyjnych, gotowe do umieszczenia w memeksie i rozwinięcia ich tam”.

Vannevar Bush As We May Think

W TYM ROZDZIALE:

  • Definicja nawigacji

  • Przegląd nawigacji po witrynach

  • Funkcje nawigacji

  • Projektowanie systemów nawigacji i różne podejścia do projektowania

Nawigacja odgrywa główną rolę w kształtowaniu doznań w internecie. Zapewnia dostęp do informacji w sposób, który ułatwia zrozumienie, odzwierciedla cechy marki i zwiększa wiarygodność witryny. W ostatecznym rozrachunku nawigacja po witrynie i możliwość znalezienia informacji mają wpływ na dochody właścicieli.

Projektowanie systemu nawigacji to zadanie, które nie ogranicza się ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.