O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Zrozumieć nawigację

„Dane są przechowywane, a informacje — doświadczane”.

Andrew Dillon, dziekan Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Stanu Teksas w Austin

W TYM ROZDZIALE:

  • Modele poszukiwania informacji i tło teoretyczne

  • Wyszukiwanie informacji w internecie — zagubieni w hiperprzestrzeni

  • Nawigacja po witrynie

  • Forma i gatunek informacji

  • Doświadczanie informacji

Student bierze książkę telefoniczną do ręki i szuka numeru lokalnej pizzerii. Naukowiec idzie do biblioteki, aby poszukać w katalogu elektronicznym informacji do rozprawy doktorskiej. Kobieta przegląda w internecie strony nadmorskich ośrodków wypoczynkowych, szukając miejsca na spędzenie rodzinnych wakacji. Wszystkie te sytuacje wiążą się z poszukiwaniem informacji.

Przed przystąpieniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required