Rozdział 2. Zrozumieć nawigację

„Dane są przechowywane, a informacje — doświadczane”.

Andrew Dillon, dziekan Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Stanu Teksas w Austin

W TYM ROZDZIALE:

  • Modele poszukiwania informacji i tło teoretyczne

  • Wyszukiwanie informacji w internecie — zagubieni w hiperprzestrzeni

  • Nawigacja po witrynie

  • Forma i gatunek informacji

  • Doświadczanie informacji

Student bierze książkę telefoniczną do ręki i szuka numeru lokalnej pizzerii. Naukowiec idzie do biblioteki, aby poszukać w katalogu elektronicznym informacji do rozprawy doktorskiej. Kobieta przegląda w internecie strony nadmorskich ośrodków wypoczynkowych, szukając miejsca na spędzenie rodzinnych wakacji. Wszystkie te sytuacje wiążą się z poszukiwaniem informacji.

Przed przystąpieniem ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.