Rozdział 3. Mechanizmy nawigacyjne

„Małgosiu, poczekajmy, aż wzejdzie księżyc, a wtedy zobaczymy okruszki chleba, które rozsypałem; one pokażą nam drogę powrotną do domu. Kiedy wzeszedł księżyc, dzieci wyruszyły, ale nie znalazły okruszków, ponieważ tysiące ptaków żyjących w lasach i na polach wyzbierało je wszystkie”.

Bracia Grimm Jaś i Małgosia

W TYM ROZDZIALE:

  • Nawigacja krokowa i stronicowa

  • Ścieżki nawigacyjne

  • Nawigacja drzewiasta, mapy witryny, katalogi, chmury oznaczeń i indeksy alfabetyczne

  • Paski nawigacji, zakładki i menu poziome

  • Menu dynamiczne i listy rozwijane

  • Mechanizmy wizualizacji

Mechanizm nawigacyjny to odnośnik lub grupa odnośników, które działają w podobny sposób i wyglądają podobnie. Są to narzędzia i urządzenia systemów nawigacji.

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.