Rozdział 5. Etykiety

„Gdyby wszyscy zgadzali się co do nazw różnych rzeczy, słowa stosowane przez użytkowników witryn i ich projektantów byłyby jednoznaczne, a tekst wpisany lub wybrany przez odwiedzającego byłby w pełni zrozumiały. Niestety, ludzie często inaczej rozumieją znaczenie słów”.

George Furnas i inni The Vocabulary Problem in Human-System Communication

W TYM ROZDZIALE:

  • Problem słownictwa

  • Dobre i złe etykiety

  • Tworzenie systemów etykiet

  • Etykiety, które zachęcają i nakłaniają

Przygotowanie dobrych etykiet nawigacyjnych na potrzeby witryny to często niedoceniany aspekt procesu projektowania. Niektórzy mogą stwierdzić: „Och, to tylko etykiety...” i poświęcić uwagę „ważniejszym” zagadnieniom projektowym.

Jednak z perspektywy użytkownika etykiety ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.