Rozdział 6. Ocena

„Bezmyślna spójność to przywara ograniczonych umysłów”.

Ralph Waldo Emerson

W TYM ROZDZIALE:

  • Cechy skutecznego systemu nawigacji

  • Dostosowywanie nawigacji do celów witryny i potrzeb użytkowników

  • Metody oceny

  • Ocena heurystyczna i przeglądy przy użyciu list kontrolnych

  • Testy obciążeniowe nawigacji

  • Testy użyteczności

  • Analizy pomiarów

Standardowym celem w projektowaniu systemu nawigacji jest zapewnienie swobodnej interakcji z informacjami. Nawigacja powinna być „niewidzialna” dla użytkowników. Dlatego pomiar efektywności systemu nawigacji nie jest prosty. Trudno jest przedstawić wartość czegoś, co działa najlepiej, kiedy użytkownik tego nie zauważa.

Jednocześnie nawigacja jest zwodniczo skomplikowana. Tysiące stron, do których trzeba zapewnić ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.