O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Ocena

„Bezmyślna spójność to przywara ograniczonych umysłów”.

Ralph Waldo Emerson

W TYM ROZDZIALE:

  • Cechy skutecznego systemu nawigacji

  • Dostosowywanie nawigacji do celów witryny i potrzeb użytkowników

  • Metody oceny

  • Ocena heurystyczna i przeglądy przy użyciu list kontrolnych

  • Testy obciążeniowe nawigacji

  • Testy użyteczności

  • Analizy pomiarów

Standardowym celem w projektowaniu systemu nawigacji jest zapewnienie swobodnej interakcji z informacjami. Nawigacja powinna być „niewidzialna” dla użytkowników. Dlatego pomiar efektywności systemu nawigacji nie jest prosty. Trudno jest przedstawić wartość czegoś, co działa najlepiej, kiedy użytkownik tego nie zauważa.

Jednocześnie nawigacja jest zwodniczo skomplikowana. Tysiące stron, do których trzeba zapewnić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required