O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Analizy

„Ludzie nie chcą kupować ćwierćcalowego wiertła. Potrzebują ćwierćcalowego otworu!”

profesor Theodore Levitt, Uniwersytet Harvarda

W TYM ROZDZIALE:

  • Odzwierciedlanie w nawigacji celów biznesowych, strategii i marki

  • Analiza treści

  • Zrozumienie problemów technologicznych

  • Metody badania użytkowników

  • Postacie i scenariusze

Kuszące jest zaangażowanie się w szczegóły projektu bezpośrednio po rozpoczęciu prac. Projektanci często od razu zaczynają mówić o rozmieszczeniu przycisków, o etykietach, a nawet o kolorach. Należy oprzeć się tej pokusie. Najpierw trzeba zrozumieć problem. Zakres i rodzaj analiz wykonanych na początku pracy ma wpływ na projekt nawigacji w trakcie jej rozwoju. Przypomina to uderzanie piłeczki golfowej: najmniejsze odchylenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required