O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Układ

„Mniej nie oznacza więcej; więcej to dokładnie tyle, ile potrzeba”.

Milton Glaser

W TYM ROZDZIALE:

  • Określanie optymalnych ścieżek nawigacji

  • Rozwijanie logiki wizualnej

  • Tworzenie szablonów

  • Budowanie szkieletów stron

Nawigacja zapewnia narrację po witrynie. Jest to historia, którą użytkownicy śledzą, aby dotrzeć do szukanych informacji. Jeśli koncepcja nawigacji to pomysł, a struktura witryny to fabuła, opowiadanie historii rozpoczyna się od układu strony. Niektóre z zasad pisania dobrych opowiadań dotyczą także projektowania nawigacji:

  • koncentracja na jednym pomyśle na stronę,

  • ograniczenie zbędnych szczegółów do minimum,

  • utrzymanie uwagi użytkowników,

  • używanie elementów wizualnych do wzbogacania stron.

Ostatecznym celem projektanta jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required