O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Prezentacja

„Wrażenie nieładu i niepewności to skutki projektu, a nie cech informacji”.

Edward Tufte Envisioning Information

W TYM ROZDZIALE:

  • Projektowanie informacji i grafiki

  • Hierarchia wizualna i tekst w roli interfejsu

  • Określanie rozmiaru elementów nawigacyjnych

  • Podkreślone odnośniki i efekt rollover

  • Stosowanie kolorów w nawigacji

  • Projektowanie i stosowanie ikon

  • Przedstawianie projektu nawigacji innym członkom zespołu

Użytkownicy lubią informacje mocno osadzone w kontekście. Wyszukiwanie, organizowanie, a nawet zrozumienie informacji zależy od tego, w jaki sposób są one wyświetlone. Treść prezentowana przy użyciu kolorów, faktury i stylu ma wpływ na pracę i działania użytkowników. Wizualne dopracowanie nawigacji nie jest tylko „miłym dodatkiem”. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required