O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Nawigacja a wyszukiwanie

„Zapytania z natury ewoluują — nie są pojedyncze i niezmienne — a proces wyszukiwania przypomina wzorzec zbierania jagód i nie prowadzi do określonego najlepszego zbioru wyników”.

Marcia Bates The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface

W TYM ROZDZIALE:

  • Integrowanie nawigacji i wyszukiwania

  • Nawigowanie przed uruchomieniem wyszukiwania

  • Nawigowanie po zakończeniu wyszukiwania

  • Interfejs do przeglądania z wykorzystaniem aspektów

Wyszukiwanie często jest traktowane jako rozwiązanie zamienne dla nawigacji. Najprościej mówiąc, wyszukiwanie łączy zapytanie obejmujące słowa kluczowe podane przez użytkownika ze stronami zawierającymi dane pojęcie lub ich grupę. Z kolei nawigacja umożliwia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required