O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Nawigacja i społeczne systemy oznaczeń

„Określenie sposobu kategoryzowania jest kluczowe dla zrozumienia myślenia i działania, a tym samym niezbędne dla pojęcia, co czyni z nas ludzi”.

George Lakoff Women, Fire, and Dangerous Things

W TYM ROZDZIALE:

  • Oznaczenia (tagi)

  • Klasyfikacja społeczna

  • Nawigowanie po klasyfikacji społecznej

Dla ludzi naturalne jest kategoryzowanie rzeczy. W ten sposób określamy sens w świecie: jedna szuflada na skarpetki, inna na koszule, jedzenie w tej szafce w kuchni, naczynia w innej. Grupowanie i nadawanie etykiet pomaga później znaleźć potrzebne przedmioty.

W świecie cyfrowym powstają systemy organizacji oparte na plikach i katalogach komputerowych. Pomagają w tym niektóre nieodłączne cechy informacji, między innymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required