O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Nawigacja i bogate aplikacje sieciowe

„Niezależnie od dziedziny jest tylko jedna droga dla początkujących: muszą zaakceptować narzuconą z zewnątrz dyscyplinę, ale tylko jako środek do osiągnięcia wolności do własnej metody ekspresji”.

Igor Strawiński

W TYM ROZDZIALE:

  • Nawigacja po bogatych aplikacjach sieciowych

  • Kontrolki przeglądarki, przycisk Wstecz i okna wyskakujące

  • Rodzaje interakcji

  • Przedstawianie i ponowne wyszukiwanie informacji

  • Projektowanie aplikacji sieciowych pod kątem interakcji

  • Naprowadzające interfejsy użytkownika

Zastanówmy się przez chwilę nad różnicą między poruszaniem się po internecie a korzystaniem z tradycyjnego programu, na przykład edytora tekstu. Istotą nawigacji po internecie jest odnośnik, który łączy strony przy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required