Dodatek A. Odpowiedzi do ćwiczeń

Rozdział 1. Od czego zacząć?

 1. B, D, A, C.

 2. Konsorcjum W3C nadzoruje rozwój technologii związanych z Internetem.

 3. C, D, A, E, B.

 4. Projektowanie frontendu to aspekty strony, które są widoczne w przeglądarce lub są z nią powiązane. Programowanie backendu obejmuje programowanie wymagane na serwerze w celu zapewnienia działania strony.

 5. Narzędzie do tworzenia stron internetowych udostępnia interfejs wizualny służący do tworzenia całych witryn internetowych, włącznie z niezbędnym kodem (X)HTML, CSS oraz skryptami. Edytory HTML udostępniają jedynie skróty służące do ręcznego pisania dokumentów (X)HTML.

Rozdział 2. Jak działa Internet?

 1. – c,

 2. – e,

 3. – g,

 4. – h,

 5. – f,

 6. – b,

 7. – a,

 8. – d.

Rozdział 3. Natura projektowania stron internetowych

 1. Należy być świadomym ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.