O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Jak działa Internet?

W TYM ROZDZIALE

  • Wyjaśnienie tego, czym jest World Wide Web i jak się ma do Internetu

  • Rola serwera

  • Rola przeglądarki

  • Wprowadzenie do adresów URL oraz ich komponentów

  • Anatomia strony internetowej

Projektowaniem stron internetowych zajęłam się na początku 1993 roku — w czasie dość nieodległym od początków samego Internetu. Biorąc pod uwagę „czas internetowy”, jestem weteranem, choć nie było to tak dawno, bym nie pamiętała, kiedy pierwszy raz spojrzałam na stronę internetową. Trudno mi było wtedy powiedzieć, skąd pochodzą informacje i w jaki sposób działają.

Niniejszy rozdział wprowadza podstawową terminologię, z jaką można się spotkać w przypadku Internetu. Jeśli ktoś przeglądał już Internet, część tych informacji będzie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required