O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Formularze

W TYM ROZDZIALE

  • Jak działają formularze

  • Element form

  • Metody POST oraz GET

  • Zmienne i wartości

  • Kontrolki formularzy, w tym pola tekstowe, przyciski, menu oraz ukryte dane

  • Dostępność formularzy

  • Słowo na temat układu formularzy

Trudno korzystać z Internetu i nie spotkać jakiegoś rodzaju formularza, obojętnie czy dokonuje się internetowych zakupów, zapisuje na listę mailingową, czy szuka informacji o produktach. Choć formularze mają szeroką gamę zastosowań, od prostych pól służących do wyszukiwania do skomplikowanych interfejsów sklepów internetowych, składają się one z tych samych komponentów.

W niniejszym rozdziale omówione zostaną właśnie formularze, sposób ich działania, a także znaczniki wykorzystywane do ich tworzenia.

Jak działają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required