Rozdział 10. Rozumienie standardów

W TYM ROZDZIALE

  • Historia języka HTML

  • Trzy wersje HTML — Strict, Transitional oraz Frameset

  • Wprowadzenie do XHTML oraz jego bardziej wymagającej składni

  • Wykorzystywanie deklaracji typu dokumentu (DOCTYPE)

  • Tryby Standards oraz Quirks w przeglądarkach

  • Sprawdzanie poprawności kodu

  • Oznaczanie kodowania dokumentu

Na początek słowo ostrzeżenia... to jest długi, specjalistyczny rozdział pełen teoretycznych wiadomości. Jednak wiem, że każdy Czytelnik tej książki sobie z nim poradzi. Każdy, kto będzie chciał zajmować się projektowaniem stron internetowych na poważnie, zawodowo, będzie musiał znać omówione tu kwestie. Jakkolwiek na to nie patrzeć, są to bardzo ważne zagadnienia.

Profesjonalni projektanci stron internetowych wiedzą, ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.