Rozdział 11. Zorientowanie na kaskadowe arkusze stylów

W TYM ROZDZIALE

  • Zalety oraz możliwości kaskadowych arkuszy stylów (CSS)

  • W jaki sposób znaczniki (X)HTML tworzą strukturę dokumentu

  • Pisanie reguł stylów CSS

  • Dołączanie stylów do dokumentów (X)HTML

  • Najważniejsze koncepcje z CSS: dziedziczenie, kaskada, specyficzność, kolejność reguł oraz model pojemnika

O arkuszach stylów wspomnieliśmy już kilka razy, a teraz w końcu się nimi zajmiemy, by nadać tworzonym stronom tak potrzebny styl. Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets, CSS) to standard W3C dotyczący definiowania prezentacji dokumentów napisanych w językach HTML, XHTML, a nawet XML. Prezentacja odnosi się do sposobu wyświetlania dokumentu lub dostarczania go do użytkownika — obojętnie czy ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.