O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Formatowanie tekstu (i jeszcze więcej selektorów)

W TYM ROZDZIALE

  • Właściwości dotyczące czcionki

  • Kolor tekstu

  • Ustawienia wiersza tekstu, takie jak wysokość wiersza, wcięcie oraz wyrównanie

  • Linie nad tekstem i pod nim

  • Wielkość liter

  • Odstępy między literami i słowami

  • Selektory kontekstowe (potomne), identyfi katorów oraz klas

  • Specyfi czność

Skoro już zaczęliśmy zajmować się formatowaniem tekstu, warto nieco pogłębić naszą wiedzę na ten temat. W niniejszym rozdziale omówionych zostanie czternaście nowych właściwości CSS wykorzystywanych przy zmienianiu wyglądu tekstu. Przy okazji nauczymy się również, w jaki sposób wykorzystuje się bardziej zaawansowane selektory odnoszące się do elementów znajdujących się w określonym kontekście lub mających ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required