O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Pływanie oraz pozycjonowanie

W TYM ROZDZIALE

  • Elementy pływające po prawej i lewej stronie

  • Zapobieganie opływaniu elementu

  • Pozycjonowanie względne

  • Pozycjonowanie bezwzględne oraz bloki zawierające elementy

  • Pozycjonowanie sztywne

Znamy już dziesiątki właściwości CSS, które pozwalają na zmianę wyglądu elementów tekstowych oraz generowanych przez nie pojemników. Dotychczas jednak po prostu przyozdabialiśmy elementy pojawiające się w dokumencie.

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się pływaniu oraz pozycjonowaniu — metodom wykorzystywanym w CSS do przełamania normalnego układu dokumentu i innego rozmieszczenia elementów na stronie. Element pływający (ang. floating) przesuwany jest w prawo lub lewo, a tekst po nim następujący może być wokół niego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required