O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Odpowiedzi do ćwiczeń

Rozdział 1. Od czego zacząć?

  1. B, D, A, C.

  2. Konsorcjum W3C nadzoruje rozwój technologii związanych z internetem.

  3. C, D, A, E, B.

  4. Projektowanie frontendu to aspekty strony, które są widoczne w przeglądarce lub są z nią powiązane. Programowanie backendu obejmuje programowanie wymagane na serwerze w celu zapewnienia działania strony.

  5. Narzędzie do tworzenia stron internetowych udostępnia interfejs wizualny służący do tworzenia całych witryn internetowych, włącznie z niezbędnym kodem HTML, CSS oraz skryptami. Edytory HTML udostępniają jedynie skróty służące do ręcznego pisania dokumentów (X)HTML.

Rozdział 2. Jak działa internet?

  1. 1. c, 2. j, 3. h, 4. g, 5. f, 6. i, 7. b, 8. a, 9. d, 10. e.

Rozdział 3. Kilka ważnych spraw, o których ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required