Dodatek A. Odpowiedzi do ćwiczeń

Rozdział 1. Od czego zacząć?

  1. B, D, A, C.

  2. Konsorcjum W3C nadzoruje rozwój technologii związanych z internetem.

  3. C, D, A, E, B.

  4. Projektowanie frontendu to aspekty strony, które są widoczne w przeglądarce lub są z nią powiązane. Programowanie backendu obejmuje programowanie wymagane na serwerze w celu zapewnienia działania strony.

  5. Narzędzie do tworzenia stron internetowych udostępnia interfejs wizualny służący do tworzenia całych witryn internetowych, włącznie z niezbędnym kodem HTML, CSS oraz skryptami. Edytory HTML udostępniają jedynie skróty służące do ręcznego pisania dokumentów (X)HTML.

Rozdział 2. Jak działa internet?

  1. 1. c, 2. j, 3. h, 4. g, 5. f, 6. i, 7. b, 8. a, 9. d, 10. e.

Rozdział 3. Kilka ważnych spraw, o których ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.