O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Jak działa internet?

W TYM ROZDZIALE

  • Wyjaśnienie tego, czym jest Web i jak się ma do internetu

  • Rola serwera

  • Rola przeglądarki

  • Wprowadzenie do adresów URL oraz ich składników

  • Anatomia strony internetowej

Projektowaniem stron internetowych zajęłam się na początku 1993 roku — w czasie dość nieodległym od początków samego Internetu. Biorąc pod uwagę „czas internetowy”, jestem weteranem, choć nie było to znowu aż tak dawno, bym nie pamiętała, kiedy pierwszy raz zobaczyłam stronę internetową. Nie rozumiałam wtedy, skąd pochodzą te informacje i w jaki sposób to wszystko działa.

W tym rozdziale poznasz podstawową terminologię, z jaką możesz się spotkać, kiedy mowa o internecie. Zaczniemy od ogólnych informacji, a później skupimy się na szczegółach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required