O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Kilka ważnych spraw, o których musisz wiedzieć

W TYM ROZDZIALE

  • Web dla urządzeń mobilnych

  • Zalety standardów webowych

  • Stopniowe ulepszanie

  • Technika Responsive Web Design

  • Dostępność

  • Wydajność witryn

Technologie internetowe nieustannie się rozwijają, a liczba urządzeń mających dostęp do internetu rośnie w niewiarygodnym tempie, nic więc dziwnego, że praca projektantów stron internetowych znacznie się skomplikowała. Prawdę mówiąc, jest o wiele więcej ciekawych zagadnień, niż zdołałam pomieścić w tej książce. W kolejnych rozdziałach skupię się na podstawowych elementach warsztatu projektanta: elementach HTML, stylach CSS, skryptach JavaScript oraz tworzeniu grafiki na potrzeby rozwiązań webowych. Da Ci to solidną podstawę do pracy i dalszego doskonalenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required