Rozdział 5. Znaczniki tekstowe

W TYM ROZDZIALE

  • Wybieranie najlepszego elementu dla zawartości

  • Akapity i nagłówki

  • Trzy rodzaje list

  • Podział zawartości na sekcje

  • Elementy osadzone w tekście (liniowe)

  • Elementy ogólnego przeznaczenia div oraz span

  • Znaki specjalne

Kiedy już przygotujesz treść (nie zapomnij jej sprawdzić i poprawić!) i dodasz znaczniki tworzące strukturę dokumentu (<html>, <head>, <title> oraz <body>), możesz się zająć określeniem odpowiednich elementów zawartości. W tym rozdziale poznasz elementy, które można zastosować do tekstu. Przekonasz się, że nie jest ich aż tak dużo, a tak naprawdę najczęściej będziesz korzystać tylko z kilku. Mimo to rozdział jest dosyć obszerny, ponieważ umieściliśmy w nim wiele dodatkowych informacji.

Już na samym ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.