O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Znaczniki tekstowe

W TYM ROZDZIALE

  • Wybieranie najlepszego elementu dla zawartości

  • Akapity i nagłówki

  • Trzy rodzaje list

  • Podział zawartości na sekcje

  • Elementy osadzone w tekście (liniowe)

  • Elementy ogólnego przeznaczenia div oraz span

  • Znaki specjalne

Kiedy już przygotujesz treść (nie zapomnij jej sprawdzić i poprawić!) i dodasz znaczniki tworzące strukturę dokumentu (<html>, <head>, <title> oraz <body>), możesz się zająć określeniem odpowiednich elementów zawartości. W tym rozdziale poznasz elementy, które można zastosować do tekstu. Przekonasz się, że nie jest ich aż tak dużo, a tak naprawdę najczęściej będziesz korzystać tylko z kilku. Mimo to rozdział jest dosyć obszerny, ponieważ umieściliśmy w nim wiele dodatkowych informacji.

Już na samym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required