Rozdział 6. Hiperłącza

W TYM ROZDZIALE

  • Dodawanie odsyłaczy do stron zewnętrznych

  • Tworzenie odsyłaczy względnych do dokumentów na tym samym serwerze

  • Tworzenie odsyłaczy do określonych części strony

  • Dodawanie odsyłaczy „pocztowych” i „telefonicznych”

  • Otwieranie stron w nowych oknach

Kiedy tworzysz stronę internetową, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będziesz chciał wskazać także inne strony — zarówno własne, składające się na witrynę, jak i zewnętrzne. Nic w tym dziwnego, ponieważ cały internet opiera się na odsyłaczach (nazywanych też odnośnikami, łączami czy linkami). W tym rozdziale poznasz znacznik, który umożliwia tworzenie odsyłaczy różnego typu: do innych stron, do własnej strony, a także do elementów strony. Za wszystkie te zadania ...

Get Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.