O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Hiperłącza

W TYM ROZDZIALE

  • Dodawanie odsyłaczy do stron zewnętrznych

  • Tworzenie odsyłaczy względnych do dokumentów na tym samym serwerze

  • Tworzenie odsyłaczy do określonych części strony

  • Dodawanie odsyłaczy „pocztowych” i „telefonicznych”

  • Otwieranie stron w nowych oknach

Kiedy tworzysz stronę internetową, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będziesz chciał wskazać także inne strony — zarówno własne, składające się na witrynę, jak i zewnętrzne. Nic w tym dziwnego, ponieważ cały internet opiera się na odsyłaczach (nazywanych też odnośnikami, łączami czy linkami). W tym rozdziale poznasz znacznik, który umożliwia tworzenie odsyłaczy różnego typu: do innych stron, do własnej strony, a także do elementów strony. Za wszystkie te zadania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required