O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Formularze

W TYM ROZDZIALE

  • Jak działają formularze

  • Element form

  • POST kontra GET

  • Zmienne i wartości

  • Kontrolki formularzy

  • Dostępność formularzy

Internet dosyć szybko przekształcił się z sieci oferującej strony z informacjami w miejsce, gdzie możesz coś zrobić — dokonywać zakupów, zamawiać bilety lotnicze, podpisywać petycje, wyszukiwać strony, publikować tweety... Lista dostępnych możliwości stale się powiększa. Wszystkie te formy interakcji wymagają formularzy.

Wraz z pojawieniem się specyfikacji HTML5 twórcy stron zostali obdarowani mnóstwem nowych elementów i atrybutów ułatwiających tworzenie formularzy i posługiwanie się nimi. Zadania, które do tej pory były realizowane za pomocą JavaScriptu, teraz są natywnie obsługiwane przez przeglądarki. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required