O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Co nowego w HTML5?

W TYM ROZDZIALE

  • Czym HTML5 jest, a czym nie jest

  • Krótka historia języka HTML

  • Nowe elementy i atrybuty

  • Interfejsy API w HTML5

  • Dodawanie wideo i audio

  • Element canvas

W kilku poprzednich rozdziałach używaliśmy już nowych elementów HTML5, ale poza nimi w specyfikacji HTML5 jest wiele innych ciekawych możliwości (choć elementy są jej istotną częścią). HTML5 to tak naprawdę zestaw nowych metod realizacji zadań, które wcześniej wymagały pisania skryptów lub zastosowania zewnętrznych wtyczek, takich jak Flash czy Silverlight. Specyfikacja oferuje ustandaryzowany sposób umieszczania na stronie audio, wideo oraz interaktywnych elementów, a także korzystania z lokalnego składowania danych, pracy offline, geolokalizacji i wielu innych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required