O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Kaskadowe arkusze stylów

W tym Rozdziale

  • Zalety oraz możliwości kaskadowych arkuszy stylów (CSS)

  • W jaki sposób znaczniki HTML tworzą strukturę dokumentu

  • Pisanie reguł stylów CSS

  • Dołączanie stylów do dokumentów HTML

  • Najważniejsze koncepcje CSS: dziedziczenie, kaskada, specyficzność, kolejność reguł oraz model pojemnika

O arkuszach stylów wspomnieliśmy już kilka razy, a teraz w końcu się nimi zajmiemy, by nadać tworzonym stronom odpowiedni wygląd. Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets — CSS) to standard W3C dotyczący definiowania prezentacji dokumentów napisanych w języku HTML, ale też innych językach opartych na XML-u. Prezentacja odnosi się do sposobu wyświetlania dokumentu lub dostarczania go do użytkownika — obojętnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required